Posao za lekare specijaliste traumatologe

Za našeg poslovnog partnera, Bolnicu sa poliklinikom Sv. Jakuba u Barđejovu, Slovačka,tražimo: Lekare specijaliste traumatologe – 5 izvršioca Broj oglasa:16-072019-3 Opis posla: – rad na odeljenju opšte hirurgije i traumatologije (traumatološke hirurgije) – učestvovanje u lečenju traumatoloških pacijenata – obavljanje jednostavnih hirurških intervencija – savladavanje složenijih hirurških radnji – obavljanje konzilijumskih ispitivanja – vođenje zdravstvene…

Posao za lekare specijaliste urgentne medicine

Za našeg poslovnog partnera, Bolnicu sa poliklinikom Sv. Jakuba u Barđejovu, Slovačka,tražimo: Lekare specijaliste urgentne medicine – 5 izvršioca Broj oglasa:16-072019-2 Opis posla: – rad u službi hitne medicinske pomoći – učestvuvanje u obezbeđivanju urgentne prebolničke i bolničke nege kao član tima Hitne medicinske pomoći (HMP) koji izlazi na teren – obezbeđuje prema stanju pacijenta…

Posao za lekare specijaliste hirurge

Za našeg poslovnog partnera, Bolnicu sa poliklinikom Sv. Jakuba u Barđejovu, Slovačka,tražimo: Lekare specijaliste hirurge – 5 izvršioca Broj oglasa:16-072019-4 Opis posla: – rad na odeljenju opšte hirurgije i traumatologije – učestvovanje u lečenju traumatoloških pacijenata – obavljanje jednostavnih hirurških intervencija – savladavanje složenijih hirurških radnji – obavljanje konzilijumskih ispitivanja – vođenje zdravstvene dokumentacije Mesto…

Posao za lekare specijaliste anesteziologe i intenziviste

Za našeg poslovnog partnera, Bolnicu sa poliklinikom Sv. Jakuba u Barđejovu, Slovačka,tražimo: Lekare specijaliste anesteziologe i intenziviste – 5 izvršioca Broj oglasa:16-072019-5 Opis posla: – rad na odeljenju anesteziologije i intenzivne medicine – obezbeđivanje bezbolnog obavljanja dijagnostičkih i kurativnih intervencija hirurškog i nehirurškog karaktera – vrši indikaciju oblika, načina i tipa anestezije – obavljanje ispitivanja…