PONUDA ZA RAD U Panasonic Automotive System Češka

Za našeg poslovnog partnera tražimo Radnike u proizvodnji radio uređaja, auto radia i elektronskih komponenti u Panasonic Automotive System, Pardubice, Češka republika Opis posla: – linijska proizvodnja, provera i sastavljanje komponenti – proizvodnja radio uređaja – auto radia i elektronskih komponenti Mesto rada: fabrika Panasonic Automotive System, Pardubice, Češka Uslovi: – minimum osnovno obrazovanja –…

Posao za lekare specijaliste traumatologe

Za našeg poslovnog partnera, Bolnicu sa poliklinikom Sv. Jakuba u Barđejovu, Slovačka,tražimo: Lekare specijaliste traumatologe – 5 izvršioca Broj oglasa:16-072019-3 Opis posla: – rad na odeljenju opšte hirurgije i traumatologije (traumatološke hirurgije) – učestvovanje u lečenju traumatoloških pacijenata – obavljanje jednostavnih hirurških intervencija – savladavanje složenijih hirurških radnji – obavljanje konzilijumskih ispitivanja – vođenje zdravstvene…

Posao za lekare specijaliste urgentne medicine

Za našeg poslovnog partnera, Bolnicu sa poliklinikom Sv. Jakuba u Barđejovu, Slovačka,tražimo: Lekare specijaliste urgentne medicine – 5 izvršioca Broj oglasa:16-072019-2 Opis posla: – rad u službi hitne medicinske pomoći – učestvuvanje u obezbeđivanju urgentne prebolničke i bolničke nege kao član tima Hitne medicinske pomoći (HMP) koji izlazi na teren – obezbeđuje prema stanju pacijenta…

Posao za lekare specijaliste hirurge

Za našeg poslovnog partnera, Bolnicu sa poliklinikom Sv. Jakuba u Barđejovu, Slovačka,tražimo: Lekare specijaliste hirurge – 5 izvršioca Broj oglasa:16-072019-4 Opis posla: – rad na odeljenju opšte hirurgije i traumatologije – učestvovanje u lečenju traumatoloških pacijenata – obavljanje jednostavnih hirurških intervencija – savladavanje složenijih hirurških radnji – obavljanje konzilijumskih ispitivanja – vođenje zdravstvene dokumentacije Mesto…

Posao za lekare specijaliste anesteziologe i intenziviste

Za našeg poslovnog partnera, Bolnicu sa poliklinikom Sv. Jakuba u Barđejovu, Slovačka,tražimo: Lekare specijaliste anesteziologe i intenziviste – 5 izvršioca Broj oglasa:16-072019-5 Opis posla: – rad na odeljenju anesteziologije i intenzivne medicine – obezbeđivanje bezbolnog obavljanja dijagnostičkih i kurativnih intervencija hirurškog i nehirurškog karaktera – vrši indikaciju oblika, načina i tipa anestezije – obavljanje ispitivanja…

Posao za viljuškariste

Za našeg poslovnog partnera, multinacionalnu kompaniju DHL Exel Slovakia, Devinska Nova Ves, Slovačka, koja se bavi logistikom, skladištenjem i poštanskim uslugama tražimo: VZV-15 izvršioca Opis posla: – obezbediti skladištenje, utovar iz skladišta i transport materijala do montažne linije (trake) automobila – sarađivati sa ostalim članovima tima – raditi u skladu sa pravilima BZR Mesto rada:…

Posao za manipulativne radnike

Za našeg poslovnog partnera, multinacionalnu kompaniju DHL Exel Slovakia, Devinska Nova Ves, Slovačka, koja se bavi logistikom, skladištenjem i poštanskim uslugama tražimo: Manipulativne radnike -15 izvršioca Opis posla: – priprema delova za jedan komplet (set) direktnim utovarom – identifikacija svakog dela na osnovu relevantnog protokola – utovarivanje delova u kolica, na odgovarajuće mesto – čišćenje…

Kontrolor u predmontaži

Za našeg poslovnog partnera, multinacionalnu kompaniju DHL Exel Slovakia, Devinska Nova Ves, Slovačka, koja se bavi logistikom, skladištenjem i poštanskim uslugama tražimo: Kontrolore u predmontaži -15 izvršioca Opis posla: – rukovanje i provera štampača dodeljenog datom radnom mestu – sortiranje protokola – priprema delova neophodnih za predmontažu – identifikovati svaki deo predmontaže – raditi u…