IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA KANDIDATA

Dobrodošli u Innovos doo Bački Petrovac, Ul. Industrijska zona bb, PIB: 110132730, MB: 21303887, br. dozvole kod Ministarstva 022-03-00131/2017-24 od 16.11.2017 godine. Radujemo se saradnji s vama kako bismo vam pomogli u pronalaženju vama odgovarajućeg posla. U svrhu urednog pružanja usluga mi prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti.
Innovos se obvezuje da štititi i poštuje vašu privatnost. U ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti kandidata opisana su vaša prava o privatnosti u odnosu na vaše podatke koje obrađujemo kao i koraci koje preduzimamo kako bismo zaštitili vašu privatnost.  Svesni smo da je tekst dugačak, ali vas uprkos tome molimo pročitajte ovu Izjavu vrlo pažljivo.

Prije svega trebamo pojasniti značenje pojedinih izraza u ovoj Izjavi.

Možda se čini očitim, ali u ovoj Izjavi obraćaćemo vam se kao „Kandidat“ ili „vi“.
Kada govorimo o „nama“ ili  „društvu“ mislimo na Innovos doo

Innovos doo pruža različite usluge s područja ljudskih resursa kao što su: zapošljavanje, ustupanje radnika, usluge HR administracije i konsaltinga, traženje i selekcija kadrova(„naše delatnosti“).
U obavljanju naših delatnosti koristimo Self Service Portal („Portal“). Portal vam omogućuje pretraživanje i prijavljivanje na poslove koje oglašava Innovos a koji odgovaraju vašim interesima, sposobnostima i iskustvima na područjima za koja ste izrazili interes za rad.
Ovo je Izjava o podacima o ljudima kao što ste vi ali i mišljenja drugih o vama i vaša mišljenja.Ne radi se o podacima o Innovosu .Ova vrsta podataka se naziva „podaci o ličnosti“.U ovoj Izjavi koristimo naziv „lični podatak“.Koje podatke o ličnosti Innovos prikuplja i obrađuje?

Podatke o ličnosti koje Innovos prikuplja i obrađuje uključujući, ali nije ograničeno na:
•    vaše ime, datum i mesto rođenja, podatke za kontakt i kvalifikacije (obrazovanje, kursevi i stažiranja), dokumente koji dokazuju vaš identitet i pravo na rad i sve druge podatke koje ste naveli u vašoj biografiji;
•    ako se prijavite na Portal koristeći vaš LinkedIn ili bilo koji nalog na društvenim mrežama: podatke vašeg profila;
•    ako nas kontaktirate u nekim slučajevima sačuvaćemo zapis o toj korespondenciji
•    povratne informacije o vama našeg osoblja i trećih osoba; mi obično čuvamo i zapis kada vi dajete povratne informacije o drugima te je to takođe podatak o ličnosti o vama (radi se o vašem mišljenju, tvz. reference);
•    možemo takođe prikupljati podatke o vašim posetama našim internet stranicama uključujući (bez ograničenja na) vašu IP adresu, podatke o pretraživaču, vremenske oznake, lokacije, podatke o prometu u državi, lokacijske podatke, mrežne dnevnike i ostale komunikacijske podatke te izvore kojima pristupate. Pomoću ovih podataka vaša poseta naših internet stranica biće jednostavnija i za ubuduće.

Zašto koristimo vaše podatke o ličnosti?

Innovos prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti:
1. kako bi vam pružio usluge koje od nas očekujete, kao što su traženje primerenog posla/ustupanja na koje bi se prijavili.Ovo uključuje slanje vaše biografije potencijalnim poslodavcima na razmatranje i obaveštavanje vas o budućim mogućnostima rada putem elektronske pošte, telefona, pošte ili  putem drugih komunikacijskih metoda;
2. uz vašu saglasnost možemo vaše kontakte koristiti u svrhu direktnog marketinga, na primer putem elektronske pošte, poruka ili telefona;
3. za dalji razvoj, testiranje i poboljšavanje našeg Portala ili ostalih postojećih ili novih sistema kako bi vam time pružili bolje usluge
4. za upoređivanje efikasnosti našeg posredovanja kandidata u različitim poslovnim sektorima

5. za prenos podataka trećim stranama
6. za ispunjavanje pravnih obveza kada je to potrebno; i
7. vaše podatke možemo takođe obraditi:
a. za unapređivanje sigurnosti i zaštite ljudi, prostora, sistema i opreme;
b. za praćenje usklađenosti s internim politikama i postupcima;
c. za upravljanje komunikacijskim i ostalim sistemima koje koristi Innovos (uključujući unutrašnje baze podataka o kontaktima);
d. za ispitivanje i odgovaranje na incidente i pritužbe;
e. za ispunjavanje obveza i prava te saradnju u istražnim postupcima koje sprovodi policija i druga prekršajna ili regulatorna tijela
Kako to uređuju propisi?

Zakonom smo dužni imati zakonsku osnovu za obradu vaših podataka o ličnosti.

Jeste li nam obvezni dati podatke o ličnosti koje tražimo?

Niste nam obvezni dati vaše podatke o ličnosti, međutim, ukoliko nemamo vaše podatke o ličnosti gotovo je nemoguće ostvariti poslovnu saradnju niti vam možemo pružimo naše usluge.

Obrađujemo li vaše podatke o ličnosti bez ikakvog ljudskog posredovanja?

Na primer, kada naši poslovni klijenti traže kandidate za posao možemo pretražiti naše postojeće liste kandidata korištenjem automatiziranih kriterijuma koji uzimaju u obzir vašu dostupnost, veštine, platu te u nekim slučajevima prethodne povratne informacije kako bismo sastavili popis odabranih kandidata koji rangira kandidate koji na najbolji način zadovoljavaju potrebe poslovnog klijenta. To znači da ponekad vaša pozicija u rangiranju može biti viša nego pozicija drugih kandidata zavisno kako se navedeni faktori podudaraju s potrebama poslovnog klijenta.

Koliko dugo čuvate moje podatke o ličnosti?

Innovos čuva vaše podatke o ličnosti u periodu do 2 godine od vaše registracije. Ukoliko ste uspešno pronašli posao preko nas, Innovos će morati duže zadržati vaše podatke o ličnosti kako bi udovoljio važećim pravnim i ugovornim obvezama. Uopšteno, čuvamo vaše podataka o ličnosti koji se odnose na ugovore o radu i platne liste te platu trajno, dok ostale podatke o ličnosti čuvamo u periodu u kojem je u vezi tih podataka moguće voditi pravne postupke.

Prenosimo li vaše podatke o ličnosti trećim licima?

Kako smo ranije naveli, otkrivamo vaše podatke o ličnosti trećim licima kako bismo ispunili ranije navedene svrhe. To činimo u sledećim slučajevima:
•    Dobavljačima. Možemo, na primer, uključiti dobavljača da za nas obavlja administrativne ili operativne poslove kako bi unapredili odnos s vama. Dobavljač će biti vezani ugovornim i zakonskim obavezama u svrhu zaštite poverljivosti vaših podataka o ličnosti te će imati pristup samo vašim podacima o ličnosti za potrebe obavljanja njihovih funkcija; relevantni dobavljači su naročito informacijsko-tehnološki (IT) dobavljači ( koji pružaju ili su podrška našim IT sistemima, uključujući podatke o vama), društva za upravljanje poslovnim objektima (brinu o fizičkoj sigurnosti u našim poslovnim objektima  stoga će biti upoznati s vašim identitetom kako bi vi imali pristup našim poslovnim objektima) i pružaoci usluga finansijskog i računovodstvenog menadžmenta (koji bi mogli obrađivati podatke o ličnosti o kandidatima u svrhu obračuna plata i potraživanja) Takođe možemo angažovatii dobavljače koji pružaju usluge i rešenja IT tehnologije, uključujući video intervjue  i alate za procenu veština.
•    Našim poslovnim klijentima /budućim poslodavcima: delićemo vaše podatke o ličnosti našim poslovnim klijentima koji nude poslove/zadatke koje bi vas mogli zanimati, odnosno koji su zainteresovani vašim profilom. Oni su obavezani ugovornim i drugim obvezama o poverljivosti u odnosu na vaše podatke o ličnosti
•    Delićemo vaše podatke o ličnosti državnim organima, policiji, regulatornim ili telima za sprovođenje zakona ako utvrdimo, isključivo na temelju vlastite procene, da smo zakonski obavezni odnosno ovlašćeni tako postupiti ili ukoliko bi to bilo razumno učiniti, i
•    Kao deo dubinske analize koja je u vezi (ili se primenuje) na spajanje, sticanje ili druge poslovne transakcije možda ćemo morati dati vaše podatke o ličnosti potencijalnom prodavcu ili kupcu te njihovim savetnicima.

Prenosimo li vaše podatke o ličnosti izvan Europske unije?

Možemo prenositi i obrađivati vaše podatke o ličnosti u jednoj ili više drugih zemalja, unutar ili izvan Europske unije.

Koja su vaša prava?

•    Pravo na pristup i dobijanje kopije vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju
Imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo bilo koji od vaših podataka o ličnosti. U slučaju kada obrađujemo vaše podatke o ličnosti, možete ostvariti pristup vašim podacima o ličnosti i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo. U određenim slučajevima možete zatražiti da vam pošaljemo kopiju vaših podataka u elektronskom obliku.

•    Pravo na ispravku vaših podataka o ličnosti
Ukoliko dokažete da podaci o ličnosti koje posedujemo o vama nisu tačni, možete zatražiti ispravku netačnih podataka o ličnosti koje se na vas odnose. Predlažemo da pristupite Portalu i ukoliko je moguće direktno ažurirate vaše podatke o ličnosti.

•    Pravo na brisanje („pravo na zaborav“):
U određenim okolnostima imate pravo zatražiti da ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti ili brisanje podataka o ličnosti koji se na vas odnose. Zahtev za brisanjem podataka o ličnosti koji se na vas odnose možete podneti u bilo kom trenutku, a Innovos će proceniti da li vaš zahtev za brisanjem treba odobriti. Pravo na brisanje  uslovljeno je zakonskim pravima ili obvezama koje možda moramo poštovati radi zadržavanja podataka. U slučajevima kada,  shodno zakonu, utvrdimo da zahtev za brisanjem vaših podataka o ličnosti treba odobriti, Innovos će to učiniti bez nepotrebnog odlaganja. Molimo imajte na umu da jednom kad se vaši podatci o ličnosti obrišu – Innovos vam neće moći pružati usluge. Ukoliko se želite ponovno registrovati u Innovosu, moraćete ponovno uneti vaše podatke o ličnosti.

•    Pravo na prigovor
Ukoliko se Innovosova obrada vaših podataka o ličnosti temelji ne legitimnom interesu Innovosa, imate pravo na prigovor protiv takve obrade na temelju vaše posebne situacije.
U svrhu ostvarivanja vaših prava, prijavite se na Portal ili nas možete kontaktirati putem e-pošte na sledeću  adresu podaci@innovoss.com
Ukoliko nam se obratite e-poštom u svrhu ostvarivanja vaših prava, Innovos može zatražiti identifikaciju pre postupanja po vašem zahtevu.
U pogledu obrade vaših podataka o ličnosti takođe imate pravo na pritužbu kod vašeg lokalnog tela za zaštitu podataka o ličnosti prema mestu gde živite ili radite, odnosno prema mestu gde smatrate da je došlo do problema u vezi s vašim podatcima o ličnosti.

Kako nas možete kontaktirati?

Ako imate pitanja u vezi ove Izjave ili biste želeli dodatna obaveštenja o načinu zaštite vaših podataka o ličnosti, možete kontaktirati Innovosovog službenika, osobu zaduženu za zaštitu podataka u Innovosu timu slanjem pitanja na elektronsku poštu na  podaci@innovoss.com.

Kako menjamo ovu Izjavu?

Uslovi ove Izjave mogu se menjati s vremena na vreme. Mi ćemo objaviti svaku promenu ove Izjave putem odgovarajućih obaveštenja na ovoj internet stranici ili kontaktiranjem putem drugih komunikacijskih kanala.

Innovos tim

[ ]Saglasan sam da Innovos može koristiti moje podatke kako bi mi slali informacije o uslugama putem pošte, elektroničke pošte, SMS-a, MMS-a, telefona, društvenih mreža, obaveštenja u aplikacijama i na drugi način.